Phụ kiện thi công

Nẹp nhôm gai

Nẹp nhôm gai

75,000₫
Nẹp gỗ đinh

Nẹp gỗ đinh

15,000₫
Lớp lót Underlay

Lớp lót Underlay

100,000₫
Keo Ủi Thảm

Keo Ủi Thảm

230,000₫